Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu CyfroweFinanse.pl, zakres odpowiedzialności właścicieli i autorów serwisu oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze plików cookie, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych. Więcej informacji o plikach cookie w polityce prywatności.

Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Do korzystania z serwisu wymagany jest
  1. Uządzenie z dostępem do internetu.
  2. Przeglądarka internetowa
 2. W przypadku niektórych części serwisu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz plików cookies.
 3. W przypadku niektórych Treści Cyfrowych dla skorzystania z ich pełnej funkcjonalności może być konieczne posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną aktualną wersji programu Adobe Reader lub innego, umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików w formacie .pdf oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office 2003/2007/2010/365/2013 umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików o formacie .doc, .docx, .rtf, .ppt, .xls, .xlt lub oprogramowania Open Office, wersja min. 2.3 do obsługi plików z rozszerzeniem ODT (Writer) i ODS (Calc) lub oprogramowania do obsługi plików MOBI lub ePUB. Informacje szczegółowe dotyczące wymagań technicznych, funkcjonalności i interoperacyjności Treści Cyfrowych znajdują się na określonych podstronach Serwisu zawierających te treści lub odesłania do nich.

Prawa własności intelektualnej

 1. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie CyfroweFinanse.pl należą do Autorów serwisu, chyba, że zaznaczono inaczej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą autorów serwisu.
 3. Użytkownicy serwisu CyfroweFinanse.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 2. W przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Zakres odpowiedzialności właścicieli serwisu

Wszystkie informacje prezentowane w Serwisie CyfroweFinanse.pl są prywatnymi opiniami ich Autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Wszystkie treści zawarte w Serwisie CyfroweFinanse.pl mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Autorzy Serwisu dokładają wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie mogą jednak tego w pełni zagwarantować, m.in. ze względu na dużą dynamikę zmian na rynkach finansowych. W związku z tym, wszelkie decyzje inwestycyjne oraz oszczędnościowe podjęte na podstawie zawartych w Serwisie informacji podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Autorzy zastrzegają, że korzystanie z serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez użytkowników. 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Autor serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane pod adresem https://cyfrowefinanse.pl/regulamin
 5. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu CyfroweFinanse.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.